De campusvisie TU Delft dient als kompas voor de grootschalige herontwikkeling van het universiteitsterrein en alle aanwezige gebouwen. Een helder kader van waaruit de komende jaren plannen geconcretiseerd en gerealiseerd worden.