Disclaimer

PMS 72 B.V. (hierna PMS 72 te noemen) kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website en in haar e-mails voorkomende gegevens niet volledig garanderen. PMS 72 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PMS 72.

De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. PMS 72 kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan PMS 72 niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is.

Gegevens die op deze website voorkomen en die in e-mails zijn opgenomen, mogen niet zonder toestemming van PMS 72 gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de Disclaimer kunt u perĀ e-mail stellen.