Het doel van Staedion is: voldoende betaalbare woningen voor huishoudens met een laag inkomen. Staedion houdt de sociale huurvoorraad op peil en zet zelfs in op een lichte groei van het aantal sociale huurwoningen.