Een website voor gedreven tekstprofessionals. Als tekstschrijvers kennen zij de kracht van het woord. Online en offline. In het Nederlands, Engels en Duits.

De schrijvers in vaste dienst werken samen aan projecten, wisselen kennis uit en geven elkaar dagelijks feedback. Alle kennis en ervaring die zij opdoen, delen zij met elkaar. Bovendien stimuleren en controleren zij elkaar om continu de kwaliteit van hun werk te verbeteren. Door die collegiale intervisie kennen ze elkaars projecten goed. Op elk moment kunnen ze meer schrijvers inschakelen op een lopend project.