De hogeschool telt ongeveer 1.000 studenten, met 50 nationaliteiten, en circa 340 medewerkers. Codarts Rotterdam wil jonge mensen met talent het kunstvak bijbrengen zodat zij hun persoonlijkheden kunnen verwezenlijken. Dit betekent dat er ruime mogelijkheden zijn voor studenten om individueel talent, aanleg en interesse zo te ontwikkelen dat er een harmonieuze persoonlijkheid kan ontstaan.