Oerol is een jaarlijks terugkerend tiendaags locatiekunstenfestival op Terschelling. Het is een ontmoetingspunt waar diverse perspectieven en generaties samenkomen, verbindend en betekenisvol voor een breed (internationaal) netwerk.

Het festival trekt jaarlijks ongeveer 50.000 bezoekers en biedt ruimte voor zowel premières van gevestigde groepen als experimentele werken van jonge makers. Met een gevarieerde programmering van ongeveer 25 locatievoorstellingen, straattheater, muziek, beeldende kunst, storytelling, talks en verdieping, biedt Oerol een rijke ervaring aan makers, professionals, eilandbewoners, partners en bezoekers.