Het Mondriaan Fonds is een Nederlands stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed en is gevestigd in Amsterdam. Het bevordert projecten en activiteiten van kunstenaars uit Nederland en van Nederlandse en buitenlandse instellingen.

Samen met Das Buro is het Mondriaan Fonds een nieuwe visuele weg ingeslagen. PMS 72 ontwikkelde samen met Das Buro een nieuwe website en e-nieuwsbrieven. De website van het Mondriaanfonds voldoet aan AAA toegankelijkheidseisen.