KPN speelt een rol in het vormgeven van de technologische vooruitgang van de Nederlandse samenleving. Daarom denkt het bedrijf over de toekomst na en handelt er ook naar. Hoewel het de toekomst niet met zekerheid kan voorspellen, kan KPN zich wel voorstellen hoe deze eruit zou kunnen zien en tot op zekere hoogte kan het bedrijf voorzien hoe de toekomst zich zou kunnen ontvouwen.