Op deze site worden gebruikers/bewoners van Rotterdam persoonlijk aangesproken op hun deelname aan/betrokkenheid bij projecten ter bevordering van  klimaatverandering. En er zijn inspirerende verhalen te lezen, om actie tot klimaatverandering te bevorderen.