Vereniging Deltametropool is initiator van onafhankelijk ontwerpend onderzoek naar metropoolontwikkeling in Nederland en de Euro-Deltametropool. Vereniging Deltametropool co├Ârdineert onderzoeksprojecten, doet zelf onderzoek, deelt kennis en adviseert. Door weloverwogen samenwerking met haar brede en gelaagde bestuurlijke en kennisgerichte netwerk wordt het onderzoek gegrond en relevant. Pionierend op demografische, economische en bestuurlijke uitdagingen en kansen van de groeiende metropool biedt ze bestuurders en beleidsmakers praktische verbeteringen op het gebied van welvaart, infrastructuur, duurzaamheid en levenskwaliteit. Hiermee zorgt ze voor een weerbare en op de toekomst gerichte internationale positionering van Nederland.