Teleradiologie - het op afstand rapporteren van radiologische onderzoeken - helpt ziekenhuizen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Met behulp van geavanceerde technologie rapporteren subspecialistische radiologen van Teleconsult 24/7 op afstand dringende en routinematige onderzoeken voor ziekenhuizen en klinieken in heel Europa en daarbuiten.

Taken by Storm verzorgde het ontwerp en PMS 72 ontwikkelde de website.