Pink Elephant houdt zich bezig met het persoonlijk maken van IT. Dit doen zij door diensten om hun klanten heen te ontwikkelen, waardoor die in staat zijn de eindgebruiker in alles wat zij doen centraal te stellen. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat: IT die doet wat de eindgebruiker en organisatie nodig heeft.