2010. Het was het jaar waarin het NAi de grootscheepse verbouwing startte. De heropening staat gepland voor de zomer 2011. Dat maakt dat dit geen verslag is van gedane zaken. Het laat een ontwikkeling zien die volop gaande is. Het is een portret van het NAi dat op weg is naar een nieuwe rol in het culturele landschap, nationaal en internationaal.