Mensen verdienen het om te weten. Iedereen heeft recht op onbevooroordeelde en feitelijke informatie, zodat hij een realistische inschatting van zijn situatie kan maken en regie over zijn leven kan nemen. Daar staat Free Press Unlimited voor. Hier is hun Jaarverslag 2017 in te zien.