Er is geen stad in Nederland met zo veel beeldende kunst in de openbare ruimte als Rotterdam. BKOR beheert en vernieuwt de omvangrijke stadscollectie in samenwerking met betrokken Rotterdammers, bedrijven en instellingen.

BKOR zorgt voor het beheer en onderhoud van ruim 450 kunstwerken van de Rotterdamse beeldencollectie en adviseert gemeente, burgers en kunstenaars met betrekking tot het realiseren, plaatsen, herplaatsen en saneren van openbare kunstwerken. BKOR bemiddelt tussen de vraag uit de stad naar kunst en stadsverfraaiing en het aanbod van (Rotterdamse) kunstenaars.